top of page

Onze visie

De bedoeling van onze zorg is: “wij willen zien dat jij, samen met je familie,  thuis een  goed leven kunt leiden, een leven dat past bij wie jij bent”.  
Wij stellen ons de vragen: “wie ben jij als gehele en unieke persoon?” en “wat is voor jou belangrijk?” Dit is een oprechte betrokkenheid, waarbij de patiënt en niet wij het ijkpunt is, en dat enkel tot stand kan komen in een open en dynamische verbinding met de persoon.  

Zorg is dus in de eerste plaats in relatie gaan met de patiënt. 

 
“Zorgen voor” is een proces dat niet stagneert, het is attent zijn voor elkaar, omarmen, oprecht luisteren en betrokkenheid. Het is ook verder kijken dan nu …  pro actieve zorg.  

Ruimer is dat de zorg ingebed is in de thuis context, de “omgeving” die een grote invloed heeft op het welbevinden van de patiënt. Het is voor de patiënt zijn “thuis”, de plaats waar hij zichzelf kan zijn, waar hij dingen kan beleven die voor hem zin hebben. 

Het is de plaats waar hij “gezien en opgemerkt” wordt.  

 
Het is ook de plaats waar zijn familie, naasten, en vrienden “thuis” komen. Deze complexiteit van verbindingen durven aanraken, maakt dat wij tot een ‘goede zorg’ kunnen komen. 

Vermits wij zorg zien als een dynamisch proces dat zich steeds afstemt op wat hier – en – nu voor de patiënt van belang is, werken wij niet met een “kunstmatige” opdeling in specifieke “zorgfasen of zorgdoelen”. 

Zorg voor mensen met dementie, wondzorg, comfortzorg, Levenseinde zorg, terminale zorg …. zien wij niet als afzonderlijke trajecten, en dat om twee redenen: het is niet afgebakend in de tijd, en iedere patiënt is ook hierin uniek. 

In onze visie is zorg net afgestemd op dat unieke verhaal. 

Deze dynamische visie vraagt wel om enkele noodzakelijke voorwaarden:  

  • Zorg is permanent evalueren van binnen uit (het kompas en de leidende principes)  

  • Zijn wij nog op het juiste spoor? 

  • Zorg is professioneel technisch, voldoende competenties op de juiste momenten 

  • Zorg is communicatie, zorg doe je niet alleen en is doorlopend 

  • Zorg is multidisciplinair, zorg vraagt om samenwerking tussen verschillende professionelen die elk hun expertise inbrengen om integrale en continue zorg te waarborgen 

Wat onze patiënten over ons zeggen

Erik W.

Zeer toegewijd, bekwaam, begaan met de patiënten.

Om naar uit te kijken, we zien ze graag komen.

Blije, optimistische mensen !!

Chapeau schatten !

Viviane R.

Super toffe mensen met heel veel ervaring. Gewoon een top-team!

Christiane

Heel vriendelijk behulpzaam een topteam!
bottom of page