top of page

De eerste kennismaking

Na een eerste contact via de telefoon en/of email (door uzelf, een familielid, de sociale dienst van het ziekenhuis, uw huisarts, mutualiteit, …) wordt een afspraak gemaakt voor een eerste bezoek.

 

In overleg en in functie van de nodige zorgen en/of medisch voorschrift, wordt dan afgesproken met welke frequentie we bij u langskomen en welke zorgen we uitvoeren.

Deze zorgen en frequentie kunnen variëren en zo nodig aangepast worden in functie de van de zorg en uw gezondheid.

 

Wat is er nodig bij een opstart? 

Er is geen voorschrift nodig voor het opstarten van hygiënische zorgen en/of wondzorgen.

Alle overige zorgen zullen steeds uitgevoerd worden volgens voorschrift van je (huis)arts.

 

Wat moet er op het voorschrift staan?

  • De aard van de verzorging

  • Start -en einddatum,

  • Frequentie (hoe vaak per dag/week/maand)

  • Stempel + handtekening arts.

Bij een eerste bezoek hebben we naast het voorschrift ook nog een klevertje nodig van je mutualiteit en je identiteitskaart.

Wenst u meer informatie over onze diensten of wil u graag een vrijblijvend gesprek.

 

Contacteer ons via onderstaande gegevens.

Per telefoon: 0470 62 12 76

Per mail: Info@thuisverpleging-delelie.be

of via ons

Derdebetalersregeling

Wij zijn toegetreden tot het systeem derdebetaler.

Dit wil concreet zeggen dat wanneer u verzekerd bent bij een Belgisch ziekenfonds, wij alles rechtstreeks voor u regelen.

Uw ziekenfonds zorgt voor de betaling.

U krijgt geen factuur en hoeft zelf niets voor te schieten. 

download.png
bottom of page