Thuisverpleging De Lelie

"Zorg voor mensen door mensen"

Wij werken met de 'derdebetalersregeling'.
Uw ziekenfonds zorgt voor de betaling van de factuur.

Jan Jansen - Een ander bedrijf BV

 
 

Derdebetalersregeling

Wij zijn toegetreden tot het systeem 'derdebetaler'. 

Dit wil concreet zeggen dat wanneer u verzekerd bent bij een Belgisch ziekenfonds, wij alles rechtstreeks voor u regelen. 


Uw ziekenfonds zorgt voor de betaling. 

U krijgt geen factuur en hoeft zelf niets voor te schieten